Legislatywa na podstawie której istnieje instytucja zwrotu podatku VAT była utworzona przez Unie Europejska, a są to:

 • Dyrektywa 79/1072/EWG, inaczej VIII Dyrektywa VATz dnia 6 grudnia 1979 roku, dotycząca krajów Unii Europejskiej, która później została zastąpiona Dyrektywą Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008, wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku
 • Dyrektywa 86/560/EEC, inaczej XIII Dyrektywa VATz dnia 17 listopada 1986 roku, dotycząca krajów poza europejskich
 • Lokalne prawo kraju, do którego wnioskujemy

 

Dokumente, Schriftstücke und Akten im Ordner

Zagraniczny podatek VAT w Unii Europejskiej, który jest częścią usługi lub towarów handlowych, które są następnie importowane do innego państwa członkowskiego, od 1 stycznia 2010 roku, są fakturowane bez podatku VAT. Według prawa europejskiego, miejscem świadczenia jest siedziba lub miejsce wykonywania działalności przez osobę, która odbiera usługę, jest to tak zwany system REVERSE CHARGE. Obowiązek podatkowy przenosi się od dostawcy na klienta. Odwrotnemu obciążeniu nie podlegają przede wszystkim usługi związane z nieruchomościami, krótkoterminowy wynajmem pojazdów, transport i wiele innych usług. Pomimo, iż prawo było zmienione w roku 2010, to jeszcze dzisiaj zdarzają się pomyłki dostawców, którzy błędnie wystawią fakturę za usługę / towar z podatkiem VAT. Nasi specjaliści w trakcie weryfikacji dokumentów są w stanie znaleźć zły dokument i na podstawie lokalnych przepisów wnioskować o zwrot źle wystawionej kwoty VAT.

 

Poniżej przedstawiamy główne zagraniczne płatności, które zawierają VAT, do których jest konieczne wysłanie wniosku przez elektroniczny portal:

 • paliwa
 • zakwaterowanie (hotele, apartamenty, pensjonaty)
 • płatności w restauracjach, catering
 • większość usług związanych z nieruchomościami
 • parking, promy, załadunek i inne koszty transportu, np. autostrady
 • krótkoterminowy wynajem pojazdy
 • szkolenia, konferencje, konsultacje
 • narzędzia i towary, które pozostają za granicą

 

Każdy kraj ma swoje własne restrykcje i zasady zwrotu VAT. W jednym kraju może ubiegać się o zwrot podatku VAT, na przykład, od paliwa w innym kraju nie jest to możliwe. W Niemczech refundowany jest podatek VAT od posiłków, w Czechach natomiast nie jest.

W niektórych krajach za źle wypełniony wniosek urząd może przydzielić karę wnioskodawcę, aż do wysokości 100% wnioskowanej kwoty. Dlatego też, dobrze jest wykorzystać pomoc profesjonalisty w danej dziedzinie, który posiada znajomość lokalnego prawa i restrykcji.