Právní předpisy, podle kterých je umožněno nárokování zahraničního DPH jsou tvořené Evropskou unií:

 • Směrnice 79/1072 / EHS, známá jako směrnice o DPH VIII ze dne 6. prosince 1979, pro Evropskou unii, která byla později nahrazena směrnicí Rady 2008/9 / ES ze dne 12. února 2008, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2010 rok
 • Směrnice 86/560 / EEC, známá jako XIII směrnice o DPH ze dne 17. listopadu 1986, pro země mimo Evropskou unii
 • Lokální zákon pro vrácení DPH

 

Dokumente, Schriftstücke und Akten im Ordner

Zahraniční DPH na území Evropské unie, které je součástí služeb nebo obchodního zboží, následně dovezeno do jiného členského státu, je od 1.1.2010 bez DPH.  Podle evropského zákona je místem plnění sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu přijímá. Spadáte tak do tzv. systému REVERSE CHARGE. Daňová povinnost přechází z dodavatele na odběratele. REVERSE CHARGE se netýká především služeb spojených v oblasti nemovitostí, krátkodobý pronájem vozidel, doprava
a mnoho dalších služeb. I když zákon byl změněn v roce 2010, ještě dnes se stává, že dodavatelé někdy chybně vystaví fakturu pro službu / zboží s DPH. Naši odborníci během ověřování dokumentů zajistí špatný dokument a v rámci místních předpisů zažádá o vracení špatně vystavené výše DPH.

 

že jsou uvedeny hlavní zahraniční platby zahrnují DPH, kde je nárok vrácení:

 • pohonné hmoty
 • ubytování (hotely, penziony, apartmány),
 • úhrady v restauracích, stravování
 • většina služeb spojených s nemovitostí
 • parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady
 • jízdné, krátkodobé výpůjčky automobilů – taxi, půjčovny,
 • školení, konference, konzultace
 • nářadí a zboží, které zůstává v zahraničí
 • Nákup osobních nebo nákladních automobilů a i jiných dopravních prostředků

 

Každá země má svůj rozsah a vlastní pravidla pro vracení DPH. V jedné zemi můžeme nárokovat DPH například z pohonných hmot v druhé zase ne. V Německu jde nárokovat DPH z jídla, v Česku zase ne. Při špatném vyplnění žádosti v některých zemích, úřad může dat sankci žadatelovi až do 100% nárokované částky, toto je pak jeden z důvodů využít profesionální outsourcing pro nárokování zahraničního DPH.